Evropa(EU) dle Salivena

pondělí 12. listopad 2007 07:00

John O'Sullivan v Praze
Wikipedia

Před pár dny navštívil naši malou zemičku britský a americký novinář John O'Sullivan. Tento Washingtonský sloupkař, poradce někdejší premiérky Margaret Tatcherové, redaktor i reportér navštívil Prahu za účelem autogramiády jeho knihy „Prezident, papež a premiérka“. Kniha je o třech postavách své doby, Ronaldu Raeganovi, Margaret Tatcherové a papeži Janu Pavlu II. - osobách, které dle jeho názoru zastavili nebo dokonce zničili komunismus. Chtěl bych přidat pár postřehů z jeho přednášky, kterou v této souvislosti nabídl a kterou proti původnímu plánu bohužel neuváděl prezident republiky, Václav Klaus.

Pohled pana O'Sullivana je konzervativní a vzhledem k mnohým dalším názorům na Evropskou Unii euroskeptický. Jak on sám říká „Rád bych se mýlil, ale…“. Nemá asi smysl zde popisovat celý jeho projev a navazující otázky a odpovědi, ale uvedu alespoň pár postřehů.

Jeho přednáška komentovala ekonomické směřování EU. Zmínil, že v rámci EU dochází ke špatné alokaci zdrojů v čase. Příčinou je všudypřítomná regulace, jako např. podpora Španělských rybářů, kteří tak následně nemaximalizují svůj zisk a pohodlně získávají dotace. Zdůraznil, že tyto zájmové skupiny se nikdy nevzdají svých výhod, leda by jim EU poskytla mírný bakšiš v podobě přítomnosti té či oné části Evropské komise na jejich území.

Dále komentoval způsob vládnutí, který je nanejvýš byrokratický. Bonmot „Podnikatelé jsou odpovědni zákazníkům, politici jsou odpovědni svým voličům, ale evropští byrokraté jsou odpovědní jen dalším byrokratům“ způsobil vlnu otázek na toto téma.

Vlnu statní levicové byrokracie jsme totiž v minulosti zažili. V určitém smyslu tedy můžeme sledovat podobný trend i v případě EU. Snaha regulovat téměř vše od kvót mléka, jehož důsledky můžeme vidět na současném zdvojnásobení cen mléčných výrobků, až po legislativu jednotlivých států (jako např. antidiskriminační zákon), které přinesou své „plody“ (nutno říci, zcela prolezlé a prohnilé plody) v několika příštích létech, tato snaha je zhoubná.

Pan O'Sullivan vyjádřil také odvážnou myšlenku, že Evropa nebude niky konkurentem Spojeným státům, i kdyby si to přála. Evropa je příliš rozbitá na jednotlivé části, které přistupují jak jedna k druhé, tak i k okolním zemím protekcionisticky a vlády EU tak tvoří kartel vlád. Některé vlády se však někdy přikloní spíše na stranu Spojených Států a proto nikdy nevznikne konkurenční protistrana. Řešením je Transatlantická aliance. Z kartelu vlád je třeba udělat konkurenci vlád a oživit volnou soutěž. Evropská realita se však vydává opačným směrem, o čemž se můžeme přesvědčit, pokud nahlédneme do návrhu Evropské smlouvy. Fráze o volné soutěži byla vypuštěna z původního textu smlouvy. Co bude výsledek? Povede to pouze k vyšší regulaci a nižší konkurenci v rámci EU, včetně všech negativních dopadů.

V jedné otázce padlo zajímavé přirovnání Evropské Unie k dnes již bývalé komunistické diktatuře a jejímu byrokratickému zřízení. Kromě hodnocení aktuální situace pan O'Sullivan kvitoval, že tazatel rozeznal co je EU: „Evropa je včerejší vizí zítřka“. Trochu to připomělo onen mnohokrát opakovaný a různě (i humorně) interpretovaný slogan „O zemi kde zítra již znamená včera“.

Osobně myslím, že Evropská Unie se lehce zatoulala od onoho původně asi dobře myšleného záměru o prostoru s volným pohybem zboží a osob, od záměru vybudovat v Evropě silný ekonomický subjekt, od záměru Evropu sjednotit. Zatoulala se směrem byrokracii, regulátorství, protekcionizmu, sociálnímu státu a politické korektnosti, což se snad dá nazývat jedině Eurokracií.

Myslím ale, že je to špatně. Evropa mocná je moc nemocná a je otázkou zda je jí ještě vůbec pomoci a případně za kolik to má. Osobně bych to viděl tak na 5. ...4, 3, 2, 1, ...


Další moje staré, většinou politicky zcela nekorektní články naleznete zde: http://musil.bigbloger.lidovky.cz/ a nové články pak zde:  http://dalibormusil.blog.idnes.cz/

Dalibor Musil

Dalibor Musil

Dalibor Musil

- O dění na hraně tzv. politické korektnosti - O dění v otázkách rodiny, vztahů a morálky - okrajově o technologiích, především o paradoxech testování software

polokonzerva, aneb polokonzervativně o všem možném a někdy bohužel i zcela nemožném

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené stránky