Darwin? Teorie a nic než teorie!

středa 24. říjen 2007 00:00

Darwinova teorie je nám vtloukána do hlav téměř od narození. Vše je podřízeno neřízené evoluci a vše kolem nás včetně nás samých je jen náhodnou hříčkou přírody. Tak to prostě je. Nebo snad ne ?
Vědecké objevy z poslední doby dodávají této teorii neopomenutelné trhliny. Přesto se stále vyučuje na našich školách jako jediná varianta. Zcestný omyl nebo zlý úmysl ?

Jak je to tedy s Darwinovou teorií? Vznikly všechny "druhy" z jediného předka? Jak vznikl život ? Podívejme se na to blíže.

Jeden můj známý mi kdysi řekl, že pravděpodobnost náhodného vzniku života je asi taková, jako by se nad vrakovištěm přehnalo tornádo a složil by se z toho Boeing 747 natankovaný, nastartovaný a připravený k letu. Já dodávám - i s letuškama a horkou večeří.

Problémy s vymezením druhu

Vědci mají odjakživa problémy s vymezením co je to vlastně ten "Druh". Pokud tedy mluvíme o vývoji druhů, mohou si tam teoretici plést páté přes deváté a nikdo jim to nevyvrátí. Pokud se tedy někdo zeptá, zda všechny druhy vznikly z jediného biologického předka, mohu pouze odpovědět, že to zatím nikdo nepotvrdil, ale že ani nevím, co to ten druh vlastně je. Definic je tolik, jako zastánců Darvinovy teorie.

Problémy s důkazy pro evoluční teorii

Problém s důkazy měla evoluční teorie od počátku. Vždy se hledal ten "chybějící článek" - a tu a tam se dočteme, že už byl konečně zase objeven. Ale byl objeven tentokrát již naposledy ? Obávám se že nikoliv. Naopak, čím více kosterních zkamenělin z doby Kambria se najde, tím více vyvstává otázek a tím více článků v pomyslném vývojovém stromu chybí. Někdo říká, že nejde o vývojový strom ale spíše o vývojovou síť, někdo ji přirovnává ke kruhu. Já tvrdím, žijeme ve 3D, proč se omezovat na dvě dimenze. Nazvěme to vývojovou sférou. Ale vzhledem k počtu různých chromozomů a proteinů bude dimenzí pravděpodobně více. Vzhledem ke znalosti datových skladů bych si troufal odhadnout číslo 7, ale to je jen spekulace.

Bylo provedeno mnoho pokusů na octomilkách, byly sledovány změny v populaci pěnkav, ale závěr byl nakonec vždy jasný - moucha octomilka zůstala i přes veškeré mutace zase jen octomilkou a pěnkava zůstala pěnkavou. Vývoj hlodavce, resp. veverky v netopýra (jak byl kdysi prezentován učebnicí biologie) nebo jiné přeměny z jednoho druhu na druhý nebyl zatím nikdy pozorován. Obrázek podobnosti embryí mloka, ryby, slepice a savců (používaný učebnicemi biologie více než jedno staletí) se ukázaly jako falzum, nehledě na rozdíly ve vývoji plodu v době před vytvořením embrya u uvedených živočichů.

Další důkazy pro evoluci v podstatě neexistují. Darwinisté se omezují na štěky ve smyslu že kdokoliv je kritizuje není vědec a jejich nejčastější odsudek je "náboženský pomatenec". Dále se pak na vědeckém poli chovají jako opičky, které si zakrývají oči, uši a pusu.

Problémy s nezjednodušitelnou složitostí

Jelikož evoluční teorie popisuje, že vše vznikalo postupným vývojem a silněží a životaschopnější jedinci přežili, má evoluční teorie jeden zásadní problém a tou je nezjednodušitelná složitost některýc ústrojí jak v lidském těle, tak i u jednoduchých, jednobuněčných organismů

U člověka je to orgán, o kterém i sám Charles Darvin prohlásil, že nemohl vzniknout náhodou. Je to lidské oko. tedy nejen oko, ale celý zrakový orgán. Pokud by se měl vyvinout náhodným výběrem a postupnými modifikacemi, pak je třeba říci, že lidský zrak od čočky až po mozková vlákna se skládá minimálně ze základních 20 částí, ze kterých každá má zásadní vliv na zrak dané osoby. Pokud jedna z těchto částí nebude přesně zapadat do řetězce ostatních, daná osoba bude jednoduše slepá a tedy méně životaschopná.

Stejný případ je i u jednobuněčných organismů bakterie E.coli, která je úžasným strojem obdivovaným mnoha vědci v oblasti nanotechnologií. Bičík bakterie totiž pohání motor, který se dokáže otočit 20-100.000 krát za minutu, tedy vícekrát, než nejlepší motory F1. K tomu všemu pracuje s účinností téměř 100%. Jak by se tento orgán mohl vyvinout postupně je záhadou vzhledem ke složitosti enzymů, ze kterých je motor poskládán. Pokud by některý z enzymů chyběl, nebo by byl celek nějak změněn, přestává motor fungovat. Bakterie se tím stává nepohyblivou a tudíž i méně životaschopnou, resp. v krátké době umírá. Nutno podotknout, že kritiky zmiňovaná modifikace v podobě injektážní trysky, kterou jiné bakterie šíří nákazu vyžaduje více než jednu modifikaci bičíku a rotoru. Jediné řešení je, že se celé ústrojí vyvinulo najednou, nebo jak říkají odpůrci evoluce - že bylo najednou vymyšleno. To ukazuje na Inteligentní design / inteligentní plán.

Co je to ten Inteligentní design / Inteligentní plán ?

Předně je třeba říci, co pravděpodobně není:

  • Inteligentní plán není teorie, kterou by vymysleli náboženští pomatenci
  • Inteligentní plán není kreacionismus
  • Inteligentní plán netvrdí, že svět byl stvořen za 6 dní
  • Inteligentní plán není pavěda bez důkazů
  • Inteligentní plán se nesnaží předefinovat slova druh a věda podle posledních objevů (narozdíl od darwinistů)

A co to tedy vlastně je ?

  • Inteligentní plán je teorie, která vysvětluje vznik druhů stejně dobře nebo lépe, než teorie Darwinova. Alespoň nechybí důkazy...
  • Inteligentní plán tvrdí, že informace vložené v genech mají stejný původ jako jakékoliv jiné informace, kdekoliv v našem světě, kde každá informace má svou inteligentní příčinu.
  • Inteligentní plán je tedy teorií která tvrdí, že všechny tyto informace byly předem naplánovány, avšak již dále nerozlišuje kdo, kdy a jak informace vymyslel a naplánoval

Kde je tedy problém ?

Problém tkví v tom, že darvinistická klika je napojená ideologicky na dialektický materialismus. Ten není zdaleka tak mrtev, jako jsme si v osmdesátém devátém při zvonění klíčema mysleli. A ten sedí na všech kohoutcích, takže do výzkumu inteligentního plánu se téměř neinvestuje, zatímco do nesmyslného hledání neexistujících důkazů pro darwinovu teorii tečou milióny. Tyto peníze jsou dále věnovány jak na výzkum, tak i na potírání konkurence. Není výjimkou, že vědec, který se veřejně angažuje v otázkách inteligentního plánu přijde o práci, místo na univerzitě nebo výzkumném týmu.

Věci jdou dokonce tak daleko, že je využito soudní moci k tomu, aby bylo zakázáno učit, zmiňovat se a nebo se jakkoliv věnovat inteligentnímu plánu na univerzitní půdě. Naštěstí v Čechách narozdíl od američanů nemáme precedenční právo, takže to u nás nehrozí.

Závěr ?

Podle mého názoru je bezzubá teorie evoluce druhů na ústupu a jiné teorie ji musí, vzhledem k nedostatku vědeckých důkazů, nutně převálcovat. Která teorie bude silnější ? Že by Inteligentní plán ?

Nechme se překvapit.


Další moje staré, většinou politicky zcela nekorektní články naleznete zde: http://musil.bigbloger.lidovky.cz/ a nové články pak zde:  http://dalibormusil.blog.idnes.cz/

Dalibor Musil

Dalibor Musil

Dalibor Musil

- O dění na hraně tzv. politické korektnosti - O dění v otázkách rodiny, vztahů a morálky - okrajově o technologiích, především o paradoxech testování software

polokonzerva, aneb polokonzervativně o všem možném a někdy bohužel i zcela nemožném

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené stránky